Undvik en vårdnadstvist

Det bästa är förstås om du och din före detta partner själva kan komma överens om hur vårdnaden av era gemensamma barn ska se ut. Det är det bästa för alla inblandade, inklusive barnen. Tyvärr är det dock inte alltid som det går att undvika en vårdnadstvist. I dessa fall är det bäst att ta professionell hjälp för att försäkra sig om att det hela kommer att sluta på bästa möjliga sätt för dig. Det är precis när det gäller detta som vi kommer in i bilden.

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning

Befinner du dig i inledningen av en vårdnadstvist och behöver någon som du kan vända dig till för rådgivning om hur du bör fortgå på bästa sätt? I så fall finns vi här för dig även när det gäller det. Inledningsvis ingår det nämligen alltid kostnadsfri rådgivning som en del av våra tjänster. Allt du behöver göra är att kontakta oss för att få råd och stöttning kring hur du bör fortgå. Kommer vi båda då fram till att vi kan och bör hjälpa dig så tar vi det sedan vidare därifrån.

Arvoden

Oavsett om det handlar om en vårdnadstvist eller något annat ärende vill vi alltid att du ska kunna komma så billigt undan som möjligt. Det kan du i många fall också göra eftersom du kan ha rätt till rättsskydd eller rättshjälp. Rättsskydd innebär att ditt försäkringsbolag täcker stora delar av arvodet, medan rättshjälp innebär att staten gör det. Du behöver inte oroa dig, vi hjälper dig med dessa frågor. I övrigt tillämpar vi 2022 års rättshjälpstaxa.